Nasza oferta

Zarządzanie Nieruchomościami- obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Najważniejsze czynności w ramach usługi związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty:

 1. Czynności prawne
 2. Obsługa finansowo – księgowa
 3. Obsługa techniczna obiektów
 4. Bieżące utrzymanie nieruchomości, utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni
 5. Profesjonalne przejęcie nieruchomości w zarząd

Zarządzanie Najmem– obsługa domów, lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu

Usługa zarządzania najmem  lokalem mieszkalnym, apartamentem lub domem ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie czynności, o które powinien zadbać właściciel mieszkania przeznaczonego na wynajem.

Nasze obowiązki w ramach usługi kompleksowego zarządzania najmem, które są realizowane przez 365 dni w roku i 24h na dobę, wyglądają następująco:

 • profesjonalne przygotowanie nieruchomości  do przekazania do zarządzania najmem
 • przeprowadzenie rzetelnej selekcji i weryfikacji najemców
 • przygotowanie i podpisanie bezpiecznej i kompletnej umowy najmu
 • przekazywanie właścicielowi dochodu z najmu wraz z raportem
 • regularna kontrola wynajmowanej nieruchomości oraz najemców w trakcie trwania umowy zarządzania najmem
 • opieka techniczna nad nieruchomością, czyli kontrola i usuwanie wszelkich usterek
 • kontrola i egzekwowanie płatności z tytułu umowy najmu oraz opłat administracyjnych
 • w oparciu o stosowne pełnomocnictwo reprezentowanie właściciela wobec najemców, urzędów i instytucji w sytuacjach związanych z realizacją umowy o zarządzanie najmem
 • analiza i optymalizacja wszystkich opłat związanych z użytkowaniem i najmem nieruchomości
 • prawidłowe zakończenie najmu z końcowym rozliczeniem mediów i kaucji. 

Dlaczego my

Mocne strony naszej firmy:

 • Wszyscy nasi klienci mieszkają poza Krakowem, znaczna część poza granicami Polski. Zarządzanie najmem nieruchomości pozostawionej w Krakowie, to usługa dla nich. Działamy w Krakowie i tutejszy rynek najmu nie ma przed nami tajemnic.
 • Niezawodność i szybki czas reakcji na potrzeby Klientów – odbiorca usług ma pewność, że sprawa zgłoszona do rozwiązania, zostanie potraktowana priorytetowo i rzetelnie;
 • Indywidualny charakter obsługi – każdy Klient jest traktowany wyjątkowo. Przygotowanie oferty staramy się rozpocząć po bezpośrednich konsultacjach, aby wzajemnie omówić  nurtujące kwestie i lepiej się poznać;
 • Konsekwentna obsługa – Klient może liczyć na profesjonalną obsługę w każdym z działów firmy;
 • Rzetelność – dotrzymujemy naszych zobowiązań.

Co mówią o nas klienci

Szukasz profesjonalnej obsługi nieruchomości?